Projektai

Projektai

„Education Out of The Box“ – EOOTB

 • Tarptautinė tyrimų ir mokymosi platforma – unikali nuotolinio mokymo Europos biblioteka
 • Kelias į skaitmeninį švietimą įtraukiant neformalųjį mokymą ir mokymo patirtis už mokyklos ribų
 • Mokytojų, tėvų ir mokinių bendruomenė, kuri dalinasi praktikoje patikrintais mokymo metodais, įrankiais, priemonėmis nuotoliniam mokymui

Tikslinė grupė – iki mokyklinio ugdymo ir pradinių klasių mokytojai

Kviečiame prisijungti:

https://www.education-outofthebox.eu

Facebook:
https://www.facebook.com/EOOTB

El. paštas:
eootb.sla@gmail.com

„Cultural entrepreneurship for a greener future“ (CA4GF)

Projekto VIZIJA – tvarūs iniciatyvūs menininkai kuria tvarią ateitį.

 

Projekto MISIJA – užtikrinti Šiaurės regiono konkurencingumą ir tvarų vystymąsi diegiant ekologiškas kultūros ir kūrybiškumo paslaugas ir produktus vietos bendruomenėms.

 

Pagrindinis projekto tikslas – ugdyti Baltijos ir Šiaurės šalių meno mokyklų mokinių kultūrinio verslumo kompetencijas.

Projektui gavus finansavimą bus sukurta mokymo programa, skirta mokinių tvaraus kūrybiškumo įgūdžių ugdymui:

 • komunikacijos ir bendradarbiavimo kompetencija (gebėjimas užmegzti santykį su bendruomene, pristatyti save, savo idėją, pritraukti bendraminčių)
 • ekologinis dizainas kūrybos sprendiniams (šiame modulyje mokiniams demonstruojami pavyzdžiai, pristatomos eko dizaino technikos)

Taip pat daug dėmesio bus skiriama mokytojų kultūrinio verslumo kvalifikacijos vystymui.

 

Kviečiame kultūrinio verslumo, ekologinio dizaino ekspertus prisijungti prie projekto komandos, pasidalinti turima metodine medžiaga.

„Education Out of The Box“ – EOOTB

 • Tarptautinė tyrimų ir mokymosi platforma – unikali nuotolinio mokymo Europos biblioteka
 • Kelias į skaitmeninį švietimą įtraukiant neformalųjį mokymą ir mokymo patirtis už mokyklos ribų
 • Mokytojų, tėvų ir mokinių bendruomenė, kuri dalinasi praktikoje patikrintais mokymo metodais, įrankiais, priemonėmis nuotoliniam mokymui

Tikslinė grupė – iki mokyklinio ugdymo ir pradinių klasių mokytojai
Kviečiame prisijungti
https://www.education-outofthebox.eu
https://www.facebook.com/EOOTB

El. paštas: eootb.sla@gmail.com

„Cultural entrepreneurship for a greener future“ (CA4GF)

Projekto VIZIJA – tvarūs iniciatyvūs menininkai kuria tvarią ateitį.

 

Projekto MISIJA – užtikrinti Šiaurės regiono konkurencingumą ir tvarų vystymąsi diegiant ekologiškas kultūros ir kūrybiškumo paslaugas ir produktus vietos bendruomenėms.

 

Pagrindinis projekto tikslas – ugdyti Baltijos ir Šiaurės šalių meno mokyklų mokinių kultūrinio verslumo kompetencijas.

Projektui gavus finansavimą bus sukurta mokymo programa, skirta mokinių tvaraus kūrybiškumo įgūdžių ugdymui:

 • komunikacijos ir bendradarbiavimo kompetencija (gebėjimas užmegzti santykį su bendruomene, pristatyti save, savo idėją, pritraukti bendraminčių)
 • ekologinis dizainas kūrybos sprendiniams (šiame modulyje mokiniams demonstruojami pavyzdžiai, pristatomos eko dizaino technikos)

Taip pat daug dėmesio bus skiriama mokytojų kultūrinio verslumo kvalifikacijos vystymui.

 

Kviečiame kultūrinio verslumo, ekologinio dizaino ekspertus prisijungti prie projekto komandos, pasidalinti turima metodine medžiaga.

„Education Out of The Box“ – EOOTB

 • Tarptautinė tyrimų ir mokymosi platforma – unikali nuotolinio mokymo Europos biblioteka
 • Kelias į skaitmeninį švietimą įtraukiant neformalųjį mokymą ir mokymo patirtis už mokyklos ribų
 • Mokytojų, tėvų ir mokinių bendruomenė, kuri dalinasi praktikoje patikrintais mokymo metodais, įrankiais, priemonėmis nuotoliniam mokymui

Tikslinė grupė – iki mokyklinio ugdymo ir pradinių klasių mokytojai
Kviečiame prisijungti
https://www.education-outofthebox.eu
https://www.facebook.com/EOOTB

El. paštas: eootb.sla@gmail.com

„Cultural entrepreneurship for a greener future“ (CA4GF)

Projekto VIZIJA – tvarūs iniciatyvūs menininkai kuria tvarią ateitį.

 

Projekto MISIJA – užtikrinti Šiaurės regiono konkurencingumą ir tvarų vystymąsi diegiant ekologiškas kultūros ir kūrybiškumo paslaugas ir produktus vietos bendruomenėms.

 

Pagrindinis projekto tikslas – ugdyti Baltijos ir Šiaurės šalių meno mokyklų mokinių kultūrinio verslumo kompetencijas.

Projektui gavus finansavimą bus sukurta mokymo programa, skirta mokinių tvaraus kūrybiškumo įgūdžių ugdymui:

 • komunikacijos ir bendradarbiavimo kompetencija (gebėjimas užmegzti santykį su bendruomene, pristatyti save, savo idėją, pritraukti bendraminčių)
 • ekologinis dizainas kūrybos sprendiniams (šiame modulyje mokiniams demonstruojami pavyzdžiai, pristatomos eko dizaino technikos)

Taip pat daug dėmesio bus skiriama mokytojų kultūrinio verslumo kvalifikacijos vystymui.

 

Kviečiame kultūrinio verslumo, ekologinio dizaino ekspertus prisijungti prie projekto komandos, pasidalinti turima metodine medžiaga.

„Education Out of The Box“ – EOOTB

 • Tarptautinė tyrimų ir mokymosi platforma – unikali nuotolinio mokymo Europos biblioteka
 • Kelias į skaitmeninį švietimą įtraukiant neformalųjį mokymą ir mokymo patirtis už mokyklos ribų
 • Mokytojų, tėvų ir mokinių bendruomenė, kuri dalinasi praktikoje patikrintais mokymo metodais, įrankiais, priemonėmis nuotoliniam mokymui

Tikslinė grupė – iki mokyklinio ugdymo ir pradinių klasių mokytojai
Kviečiame prisijungti
https://www.education-outofthebox.eu
https://www.facebook.com/EOOTB

El. paštas: eootb.sla@gmail.com

„Cultural entrepreneurship for a greener future“ (CA4GF)

Projekto VIZIJA – tvarūs iniciatyvūs menininkai kuria tvarią ateitį.

 

Projekto MISIJA – užtikrinti Šiaurės regiono konkurencingumą ir tvarų vystymąsi diegiant ekologiškas kultūros ir kūrybiškumo paslaugas ir produktus vietos bendruomenėms.

 

Pagrindinis projekto tikslas – ugdyti Baltijos ir Šiaurės šalių meno mokyklų mokinių kultūrinio verslumo kompetencijas.

Projektui gavus finansavimą bus sukurta mokymo programa, skirta mokinių tvaraus kūrybiškumo įgūdžių ugdymui:

 • komunikacijos ir bendradarbiavimo kompetencija (gebėjimas užmegzti santykį su bendruomene, pristatyti save, savo idėją, pritraukti bendraminčių)
 • ekologinis dizainas kūrybos sprendiniams (šiame modulyje mokiniams demonstruojami pavyzdžiai, pristatomos eko dizaino technikos)

Taip pat daug dėmesio bus skiriama mokytojų kultūrinio verslumo kvalifikacijos vystymui.

 

Kviečiame kultūrinio verslumo, ekologinio dizaino ekspertus prisijungti prie projekto komandos, pasidalinti turima metodine medžiaga.

PROJEKTAS „MOKYTOJŲ IR TYRĖJŲ TINKLAVEIKA TYRINĖJIMU GRĮSTAM MOKYMUISI“

Projekto Nr. 2021-1-LT01-KA210-SCH-000029546

Tikslas – inicijuoti tarptautinį mokytojų ir tyrėjų tinklą
tyrinėjimu grįstų projektų kūrimui ir įgyvendinimui mokyklose

Uždaviniai:

1. Stiprinti mokytojų ir tyrėjų bendradarbiavimą, siekiant
ugdyti naują perspektyvių tyrėjų kartą

2. Padidinti tyrinėjimu grįstų metodų naudojimą mokyklose ir
vystyti inovatyvią mokymosi aplinką

3. Suteikti kokybinę informaciją apie tyrinėjimu grįstų
mokymo metodų pridėtinę vertę ir naudą

Rezultatai:

13 tinklaveikos renginių

16 mokytojų ir tyrėjų komandų

16 mokymosi tyrinėjant projektų

50 mokinių atliko mokymosi tyrinėjant projektus

Išsamesnė informacija el. paštu lyderis1004@gmail.com