Projects

Projects

Erasmus+ EDUCATION OUT OF THE BOX

Within the framework of the project “Education Out Of The Box”, co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union, FAPEL is leading an innovative project about modern means for distance learning.

“Education Out Of The Box” target is mainly primary school teachers (Students ≤ 12 years).

The collaboration of teachers & “Education Out Of The Box” will result in a Website/ Platform/ Wiki with innovative educational tools.

 

 • Unique European library for distance learning
 • Pathway to digital education including non-formal & outdoor education.
 • Research and learning platform offering methods, tools and practices for teachers.
 • Teachers’ online community sharing best practices, facilities & trainings
 • Parents & Children will find learning techniques & processes to develop 21st century skills

JOIN US,

Website/ Platform/ Wiki:
https://www.education-outofthebox.eu
Facebook:
https://www.facebook.com/EOOTB
El. paštas:
eootb.sla@gmail.com

„Cultural entrepreneurship for a greener future“ (CA4GF)

The philosophy of the project “Cultural entrepreneurship for a greener future (CA4GF)” – sustainable creativity is a link to the cultural entrepreneurship. Towards entrepreneurship through sustainable creativity, where sustainability is understood as:

– Cooperation with local communities (artists activity and products are orientated to communities needs including cultural heritage).

– Cultural decision is based on ecologic mind.

THE MAIN AIM of the project is to develop cultural entrepreneurship competences of art schools’ students‘ in Baltic-Nordic region countries.

Short-term objectives are:

 1. To develop cooperation and knowledge exchange between project partners.
 2. To create a new curriculum for cultural entrepreneurship in Latvia, Lithuania, and Norway.
 3. To spread information about projects ‘results to other Nordic region countries.
 4. To ensure the quality of project results.

Main outputs:

 1. 20 teachers from Latvia, Lithuania, and Norway increased their competence in cultural. entrepreneurship
 2. 1 cultural entrepreneurship curriculum for art schools created.
 3. Information about projects‘ results spread to other Baltic-Nordic region countries.

DIRECT TARGET GROUP is art schools’ students (15-19 age)

INDIRECT TARGET GROUPS is teachers

The partnership consists of 3 Baltic and Nordic countries – Lithuania, Latvia and Norway, Liepaja.

Secondary school of Music, Art and Design (LV), Ventspils art school (LV) and VJVDM (LT) are art schools. Prios (NO) is an expert for entrepreneurship and SLA (LT) is NGO specialising in social innovations implementation, project management, cultural entrepreneurship.

 

For more detailed information and cooperation please contact us lyderis1004@gmail.com.

„Education Out of The Box“ – EOOTB

 • Tarptautinė tyrimų ir mokymosi platforma – unikali nuotolinio mokymo Europos biblioteka
 • Kelias į skaitmeninį švietimą įtraukiant neformalųjį mokymą ir mokymo patirtis už mokyklos ribų
 • Mokytojų, tėvų ir mokinių bendruomenė, kuri dalinasi praktikoje patikrintais mokymo metodais, įrankiais, priemonėmis nuotoliniam mokymui

Tikslinė grupė – iki mokyklinio ugdymo ir pradinių klasių mokytojai
Kviečiame prisijungti
https://www.education-outofthebox.eu
https://www.facebook.com/EOOTB

El. paštas: eootb.sla@gmail.com

„Cultural entrepreneurship for a greener future“ (CA4GF)

Projekto VIZIJA – tvarūs iniciatyvūs menininkai kuria tvarią ateitį.

 

Projekto MISIJA – užtikrinti Šiaurės regiono konkurencingumą ir tvarų vystymąsi diegiant ekologiškas kultūros ir kūrybiškumo paslaugas ir produktus vietos bendruomenėms.

 

Pagrindinis projekto tikslas – ugdyti Baltijos ir Šiaurės šalių meno mokyklų mokinių kultūrinio verslumo kompetencijas.

Projektui gavus finansavimą bus sukurta mokymo programa, skirta mokinių tvaraus kūrybiškumo įgūdžių ugdymui:

 • komunikacijos ir bendradarbiavimo kompetencija (gebėjimas užmegzti santykį su bendruomene, pristatyti save, savo idėją, pritraukti bendraminčių)
 • ekologinis dizainas kūrybos sprendiniams (šiame modulyje mokiniams demonstruojami pavyzdžiai, pristatomos eko dizaino technikos)

Taip pat daug dėmesio bus skiriama mokytojų kultūrinio verslumo kvalifikacijos vystymui.

 

Kviečiame kultūrinio verslumo, ekologinio dizaino ekspertus prisijungti prie projekto komandos, pasidalinti turima metodine medžiaga.

„Education Out of The Box“ – EOOTB

 • Tarptautinė tyrimų ir mokymosi platforma – unikali nuotolinio mokymo Europos biblioteka
 • Kelias į skaitmeninį švietimą įtraukiant neformalųjį mokymą ir mokymo patirtis už mokyklos ribų
 • Mokytojų, tėvų ir mokinių bendruomenė, kuri dalinasi praktikoje patikrintais mokymo metodais, įrankiais, priemonėmis nuotoliniam mokymui

Tikslinė grupė – iki mokyklinio ugdymo ir pradinių klasių mokytojai
Kviečiame prisijungti
https://www.education-outofthebox.eu
https://www.facebook.com/EOOTB

El. paštas: eootb.sla@gmail.com

„Cultural entrepreneurship for a greener future“ (CA4GF)

Projekto VIZIJA – tvarūs iniciatyvūs menininkai kuria tvarią ateitį.

 

Projekto MISIJA – užtikrinti Šiaurės regiono konkurencingumą ir tvarų vystymąsi diegiant ekologiškas kultūros ir kūrybiškumo paslaugas ir produktus vietos bendruomenėms.

 

Pagrindinis projekto tikslas – ugdyti Baltijos ir Šiaurės šalių meno mokyklų mokinių kultūrinio verslumo kompetencijas.

Projektui gavus finansavimą bus sukurta mokymo programa, skirta mokinių tvaraus kūrybiškumo įgūdžių ugdymui:

 • komunikacijos ir bendradarbiavimo kompetencija (gebėjimas užmegzti santykį su bendruomene, pristatyti save, savo idėją, pritraukti bendraminčių)
 • ekologinis dizainas kūrybos sprendiniams (šiame modulyje mokiniams demonstruojami pavyzdžiai, pristatomos eko dizaino technikos)

Taip pat daug dėmesio bus skiriama mokytojų kultūrinio verslumo kvalifikacijos vystymui.

 

Kviečiame kultūrinio verslumo, ekologinio dizaino ekspertus prisijungti prie projekto komandos, pasidalinti turima metodine medžiaga.

„Education Out of The Box“ – EOOTB

 • Tarptautinė tyrimų ir mokymosi platforma – unikali nuotolinio mokymo Europos biblioteka
 • Kelias į skaitmeninį švietimą įtraukiant neformalųjį mokymą ir mokymo patirtis už mokyklos ribų
 • Mokytojų, tėvų ir mokinių bendruomenė, kuri dalinasi praktikoje patikrintais mokymo metodais, įrankiais, priemonėmis nuotoliniam mokymui

Tikslinė grupė – iki mokyklinio ugdymo ir pradinių klasių mokytojai
Kviečiame prisijungti
https://www.education-outofthebox.eu
https://www.facebook.com/EOOTB

El. paštas: eootb.sla@gmail.com

„Cultural entrepreneurship for a greener future“ (CA4GF)

Projekto VIZIJA – tvarūs iniciatyvūs menininkai kuria tvarią ateitį.

 

Projekto MISIJA – užtikrinti Šiaurės regiono konkurencingumą ir tvarų vystymąsi diegiant ekologiškas kultūros ir kūrybiškumo paslaugas ir produktus vietos bendruomenėms.

 

Pagrindinis projekto tikslas – ugdyti Baltijos ir Šiaurės šalių meno mokyklų mokinių kultūrinio verslumo kompetencijas.

Projektui gavus finansavimą bus sukurta mokymo programa, skirta mokinių tvaraus kūrybiškumo įgūdžių ugdymui:

 • komunikacijos ir bendradarbiavimo kompetencija (gebėjimas užmegzti santykį su bendruomene, pristatyti save, savo idėją, pritraukti bendraminčių)
 • ekologinis dizainas kūrybos sprendiniams (šiame modulyje mokiniams demonstruojami pavyzdžiai, pristatomos eko dizaino technikos)

Taip pat daug dėmesio bus skiriama mokytojų kultūrinio verslumo kvalifikacijos vystymui.

 

Kviečiame kultūrinio verslumo, ekologinio dizaino ekspertus prisijungti prie projekto komandos, pasidalinti turima metodine medžiaga.

„Teachers & Researchers Networking for Inquiry-based learning“

The aim of the project „s to initiate international
teachers and researchers network for designing and implementation of inquiry-based learning scenarios.

Objectives of the project: 

1. To strengthen the cooperation between teachers and researchers in order to raise up new generation of prospective
researchers – at least 8 teams (teacher(s) + researcher) will be composed; 

2. To increase the use of Inquiry as research method in schools for the improvement of students’ learning and
development of innovative learning environment. 

 3. To provide qualitative information about the value of research activities for Inquiry-based learning and it’s benefits for
educational innovation.

Main results:

13 on-line Network events for 16 participants 

16 teams (teacher + researher) 

16 pilots projects 

50 students 

 3 articles in social media 

procedures for networking (1 electronic document)