Apie mus

Apie mus

Socialinės lyderystės asociacija įkurta 2020 m. rugsėjo 25 d.

Esame inovatyvių, kūrybiškų, socialiai atsakingų ekspertų komanda, vystanti ir diegianti tvarias socialines inovacijas švietimo, kultūros ir socialinės apsaugos srityse.

Asociacija yra atvira savo sričių profesionalams ir organizacijoms, siekiančioms kokybinio pokyčio, viešųjų paslaugų vystymo.

Vizija

Kūrybingi žmonės keičia gyvenimus.

Misija

Sujungus Lietuvos ir užsienio ekspertų patirtis kurti ir diegti socialines inovacijas švietimo, kultūros ir socialinės apsaugos srityse. Taip prisidėti prie darnaus Europos vystymo.

Vertybės

Darbas

Bendradarbiavimas

Kūrybingumas

Veiklos tikslai

Kurti ir diegti socialines inovacijas

Kurti ir diegti socialines inovacijas – naujus produktus ir paslaugas švietimo, kultūros ir socialinės apsaugos paslaugų vystymui, kokybės gerinimui ir įsisenėjusių problemų sprendimui.

Sudaryti sąlygas įgyvendinti idėjas

Sudaryti sąlygas aktyviems, inovatyviems, norintiems ir pasiryžusiems daryti pokyčius savo sričių profesionalams, jauniems žmonėms įgyvendinti savo idėjas.

Skatinti ir stiprinti tinklaveiką

Skatinti ir stiprinti švietimo, kultūros ir socialinės apsaugos srityse veikiančių viešųjų įstaigų, nevyriausybinių organizacijų tinklaveiką, galimybes dalyvauti nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose.

Veiklos temos

Pilietinė, atvira, bendradarbiaujanti ir kurianti visuomenė

  • Mums svarbus mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas ir solidarumas.
  • Skatiname drąsaus, pilietiško, mokančio išreikšti savo nuomonę vaiko ir jaunimo ugdymą.
  • Kuriame inovatyvius sprendimus regionų vystymui.

Kultūrinis verslumas

  • Tikime, kad žmogaus gebėjimas kurti ir verslumas yra viena iš pagrindinių kompetencijų.
  • Siekiame kultūrinio verslumo kompetencijos plėtros, bendradarbiavimo tarp kūrėjų ir švietimo bendruomenių.

Skaitmenizavimas ir dirbtinio intelekto naudojimas

  • Švietimo paslaugų vystymas diegiant dirbtinio intelekto produktus.

„Žaliasis kursas”

  • Vartotojų įpročių keitimas yra būtina sąlyga darnios ekonomikos vystymui.
  • Tvarūs procesai švietimo, kultūros ir socialinių paslaugų sektoriuose užtikrina prielaidas paslaugų efektyvumui.

Partneriai

 Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija – Projektai (creativeindustries.lt)

Nacionalinė švietimo agentūra (smm.lt)

Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija – LETA (lera.lt)

Užimtumo tarnyba prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (uzt.lt)

Veiklos ataskaitos

2020m.

Dokumentai

Socialinės lyderystės asociacijos įstatai

Privatumo politika