Narystė

Narystė

Socialinės lyderystės asociacijos nariais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, raštu pareiškę norą būti asociacijos nariais, pripažįstantys Socialinės lyderystės asociacijos įstatus, dirbantys švietimo, kultūros ir socialinės apsaugos srityse, aktyviai dalyvaujantys ir (arba) norintys įsitraukti į inovacijų diegimui skirtų projektų veiklas, asociacijos valdybos sprendimu priimti į asociacijos narius, mokantys nustatytus Socialinės lyderystės asociacijos narystės mokesčius pagal nustatytą tvarką.

Registruokitės

Laikotarpis

Socialinės lyderystės asociacijos narystė yra metinė: nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Mokestis

Fiziniams asmenims stojamasis mokestis – netaikomas, juridiniams asmenims – 30 EUR.
Metinis narystės mokestis fiziniams asmenims – 30 EUR.
Juridinių asmenų metinis mokestis priklauso nuo organizacijos metinės apyvartos:

1. juridiniams asmenims, kurių metinė apyvarta iki 100 000 EUR, metinis nario mokestis – 100 EUR;

2. juridiniams amenims, kurių metinė apyvarta viršija 100 000 EUR, metinis mokestis – 200 EUR.

Tvarka

Socialinės lyderystės asociacijos nario mokesčio mokėjimo tvarka [NUORODA]

Įstatai

Atsisiųskite Socialinės lyderystės asociacijos įstatus.